Vải lau trắng lớn

Vải lau cotton trắng 20cm

25000 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt
20cm trở lên

chi tiết