Sản Phẩm

Vải lau cotton trắng

16000 VNĐ

Cotton, Thấm hút tốt
10cm trở lên

chi tiết

Vải lau cotton trắng 20cm

25000 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt
20cm trở lên

chi tiết

Vải lau cotton màu đẹp

15000 VNĐ

Cotton, Thấm hút tốt, thân quần
20cm, 15cm

chi tiết

Vải lau một lớp 20cm

7500 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt
20cm trở lên

chi tiết

Vải lau mực in

4500 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt
10 cm

chi tiết

Vải lau 1 lớp 15cm

6000 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt, màu sắc đẹp
15 cm trở lên

chi tiết

Vải Lau gỗ hai lớp

7500 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt
25 x 25cm

chi tiết

Vải lau dầu nhớt 2 lớp

8500 VNĐ

Cotton, thấm hút tốt, màu sắc đẹp
25 x 25cm

chi tiết

Vải Lau may 2 lớp

9500 VNĐ

Cotton 90-100% thấm hút tốt, màu sắc đẹp
25 x 25cm

chi tiết